Struska 0-8

Struska 0-8 je vhodná jako podkladní vrstva zámkových dlažeb, násypy, zásypy a obsypy inženýrských sítí, zimní údržba vozovek nebo do betonu. 

Objemová hmotnost: cca 1,6t/m3  

538,00 Kč
538,00 Kč / 1000 kg