Výpočet množství

Abychom věděli kolik tun (t) materiálu budeme potřebovat, musíme znát rozměry místa, kde materiál použijeme.

  1. Výpočet: Délka výkopu (v metrech) x šířka výkopu (v metrech) x hloubka výkopu (v metrech)objem/kubík (m3) 
  2. Příklad: 5 m x 2 m x 0,2 m = 2 m3.
  3. Pak už musíme znát hmotnost vybraného materiálu na objem/kubík(m3) k tomu Vám poslouží naše tabulka níže.

Písek

 1,6t/m3

Struska                         

1,6t/m3

Štěrk

1,6t/m3

Kámen 

1,7t/m3

Kačírek

1,7t/m3

Žula

1,7t/m3

Vápenec

1,7t/m3

Dolomit růžový 

1,7t/m3

Gabiony kámen štípaný 

1,7t/m3

Mlátová cesta

 1,8t/m3